• മൊഞ്ചൻ അങ്കം തുടങ്ങി മക്കളെ! TAJMAHAL Travels Kollam - MES Engineering College First Trip Exclusive

  TAJMAHAL Travels Kollam MES Engineering College First Trip Exclusive Video അവൻ അങ്കം തുടങ്ങി മക്കളെ... കേരളത്തെ പുളകം കൊള്ളിക്കാൻ..... ഇനി ഇവന്റെ നാളുകൾ ... പൊള്ളിച്ചു അടുക്കും ഇവൻ

  published: 02 Aug 2017
 • Graduation Trip - Engineering Assiut - 2017

  Some featured moments of Graduation trip for Faculty of engineering students, 2017. Assuit University.

  published: 24 Feb 2017
 • Duck Tape® Road Trip: The Duct Tape Engineer

  Did you know that people all across the country are using Duck Tape® in creative and imaginative ways? Hit the open road with friends, Ryan and Alana, and Duck® brand duct tape as they bring these unique stories to life in The All American Duck Tape® Road Trip video series: http://ducktaperoadtrip.com See what happens when Ryan and Alana roll up to Oakland, California to visit Lance, a duct tape engineer who makes solving complicated scientific problems simple and fun. A self-described “adult on the outside, child on the inside,” Lance is an unconventional educator who makes crafty contraptions out of everyday, household items like Duck Tape®. From catapults to geodesic domes and more, each project challenges conventional learning by teaching kids to develop a problem-solving mindset th...

  published: 18 Aug 2016
 • Civil Engineering trip Day 1

  20/04/2015

  published: 21 Apr 2015
 • Aeronautical Engineering BEng trip to Greece

  Aeronautical Engineering Students take part in a study trip to Greece. They visit the premises of the Hellenic Aerospace Industry, where they are shown the complete life cycle of a typical aerospace industry project. The students then visited the neighbouring Tanagra Air Force Base to see the operational part of an aerospace project. Finally, to enhance student's cultural exposure, they visited Mikines (UNESCO world heritage monument) and Epidavros. For more information about studying BEng Aeronautical Engineering visit: http://courses.southwales.ac.uk/courses/568-beng-hons-aeronautical-engineering

  published: 22 Mar 2016
 • Lavasa Trip -Christ University Faculty of Engineering

  🛶Lavasa 🍺Trip 🚵🏼Highlights🔥...🏊🏼#btechmech #friendshipforever#ChristUniversity#iphn7#5Dmarkiii

  published: 11 Mar 2017
 • Civil Engineering UPM Geology Trip 2017

  Civil Engineering UPM Geology field trip Pulau Tioman 23-26 March 2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Song by Coldplay - Paradise Copyright Reserved EMI Records ©

  published: 02 Apr 2017
 • #mannequin - cs trip 2017 [ PA College of Engineering Mangalore ]

  14 batch CSE tour #csunited Thanks #foxyholidays

  published: 23 Mar 2017
 • Engineering's Lockheed Martin Field Trip

  published: 26 Jun 2016
 • Nonton F1 Sepang MALAYSIA | Civil Engineering Trip eps. 1

  Trip yang diawali dengan niatan mendukung pembalap F1 satu2nya sepanjang masa dari Indonesia, Rio Haryanto.. Sayang, saat tiket F1, pesawat, hotel, semua udah kebeli, Rio kemakan riba.. ahahaaa nggak deng.. gara2 blom lunas bayar ke timnya akhirnya dia berhenti membalap di F1. Niatpun dialihkan untuk mendukung tim Jagonya Ayam di GP2. Tapi karena jagonya di jualan ayam doang, bukan di balapan, akhirnya kami niatkan perjalanan ini untuk menikmati perjalanan bagaimanapun perjalanannya.. tetoot.. mengulang kata perjalanan :) Hasilnya? seru banget! adrenalin terpacu maksimal.. bukan pas lg nonton balapan.. tp pas temen yg lg hamil ke toilet lebih dari 40 menit.. ditelpon ga bisa.. eh ternyata lama antri beli makan ga bilang2.. buahahahahaa... Lagu : Float - Indah Hari Ini

  published: 10 Oct 2016
 • DEEP Engineering Toronto Trip

  2015

  published: 27 Jul 2015
 • Engineering Ambassadors trip to San Diego!

  ASME invited Engineering Ambassadors to speak at the 2013 ASME International ME Education Leadership Summit. Kathleen Prilutski and Lola Buonomo were selected to travel to San Diego to share with ASME the Engineering Ambassador program and mission. Here is a short video of our adventure on the other side of country.

  published: 19 Mar 2013
 • DCU Engineering Society Trip To BELGIUM

  published: 15 Feb 2014
 • Civil Engineering Trip

  Tour to Bagmati Irrigation Project, Karmaiya, Nepal

  published: 05 Oct 2008
 • Taking A Trip Down Memory Lane || Visiting Our Engineering College

  ☾ ☾ ☾ ☾ ☾ ☾ ☾ ☾ ☾ ☾ ☾ ☾ ☾ ☾ ☾ ☾ ☾ ☾ ☾ ☾ ☾ ☾ ☾ ☾ ☾ Hey guys, I hope you enjoyed the video! give this video a thumbs up if you liked it and subscribe for more! its freee! Connect with me → Instagram https://www.instagram.com/gowrivation/ (@gowirivation) → Snapchat https://www.snapchat.com/add/gaurrag (@gaurrag) → Twitter (@gaurrag) music by Soul (Vlog Music) by Dj Quads https://soundcloud.com/aka-dj-quads Music provided by Audio Library Running by Dj Quads https://soundcloud.com/aka-dj-quads Music provided by Audio Library ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽

  published: 02 Jul 2017
 • Ngee Ann Polytechnic (N43 Electrical Engineering) - EBM Malaysia Class Trip 2017

  From everyday conveniences such as robotic vacuum cleaners, mobile phones, computers and electric cars to industrial technologies such as power distribution, medical instruments and manufacturing, electrical engineers are practically needed everywhere. So if you want to be grounded in one of the most fundamental and flexible engineering fields, the Diploma in Electrical Engineering of Ngee Ann Polytechnic (NP) will be a wise choice.

  published: 07 May 2017
 • Mechanical Engineering Nicaragua Trip – Summer 2017

  Students in ME senior lecturer Gloria Starns’ Field Engineering: Human-Centered Designed Concepts course (ME:402X) traveled to Nicaragua in the summer of 2017 where they worked with the non-profit Emerging Opportunities for Sustainability (founded by ME graduate Wes Meier) to develop inexpensive, environmentally-friendly stoves. ME sophomore Marisa Dizonno discusses her experience.

  published: 07 Sep 2017
 • GOA TRIP shot on Go pro - Chemical Department AJCE (2015-19)

  GOA-DANDELI Industrial visit of chemical branch of Amaljyothi College Of Engineering (2015-2019)

  published: 12 Oct 2017
 • UJ School Electrical Engineering Gwakwani trip 2 - Interviews

  published: 01 Aug 2016
 • Hanthana sihinaya (2019 Batch Trip) - Srimal Wijesinghe Engineering Technology

  Hanthana sihinaya (2019 Batch Trip) - Srimal Wijesinghe Engineering Technology

  published: 05 Nov 2017
 • Engineering Challenge Winners 2016 Trip to Williams

  Here are all the winners from around the world from our 2016 Engineering Challenge at the Williams Factory in the UK

  published: 17 Feb 2017
 • This is Michigan Engineering

  Want to know what Michigan Engineering is all about? Watch this quick video to get a hint. Shot on North and Central campuses, the video includes both diags and a trip down to the stadium. If you're an alum or a student or have visited campus, see how many locations you recognize. Let us know what you think we left out — we may work it into a future version. Go Blue! (Note: The credits for this video should indicate that "Joanna Millunchick" participated -- her name was presented incorrectly in the video).

  published: 22 Dec 2011
 • First Trip of Tajmahal Holidays @ Mes College Of Engineering

  published: 02 Aug 2017
 • Coastal Engineering Field Trip Video Blog - Arjun Sharma

  A video blog on my findings from a field trip to the South Coast of England as part of my coursework for my Coastal Engineering module. This is done in recognition of my MSc Civil Engineering studies. Copyright: I do not own any of the music published in this video. All audio used in this video is royalty free and no copyright infringement was intended.

  published: 08 Mar 2017
developed with YouTube
മൊഞ്ചൻ അങ്കം തുടങ്ങി മക്കളെ! TAJMAHAL Travels Kollam - MES Engineering College First Trip Exclusive

മൊഞ്ചൻ അങ്കം തുടങ്ങി മക്കളെ! TAJMAHAL Travels Kollam - MES Engineering College First Trip Exclusive

 • Order:
 • Duration: 1:43
 • Updated: 02 Aug 2017
 • views: 35956
videos
TAJMAHAL Travels Kollam MES Engineering College First Trip Exclusive Video അവൻ അങ്കം തുടങ്ങി മക്കളെ... കേരളത്തെ പുളകം കൊള്ളിക്കാൻ..... ഇനി ഇവന്റെ നാളുകൾ ... പൊള്ളിച്ചു അടുക്കും ഇവൻ
https://wn.com/മൊഞ്ചൻ_അങ്കം_തുടങ്ങി_മക്കളെ_Tajmahal_Travels_Kollam_Mes_Engineering_College_First_Trip_Exclusive
Graduation Trip - Engineering Assiut - 2017

Graduation Trip - Engineering Assiut - 2017

 • Order:
 • Duration: 2:58
 • Updated: 24 Feb 2017
 • views: 488
videos
Some featured moments of Graduation trip for Faculty of engineering students, 2017. Assuit University.
https://wn.com/Graduation_Trip_Engineering_Assiut_2017
Duck Tape® Road Trip: The Duct Tape Engineer

Duck Tape® Road Trip: The Duct Tape Engineer

 • Order:
 • Duration: 4:20
 • Updated: 18 Aug 2016
 • views: 125286
videos
Did you know that people all across the country are using Duck Tape® in creative and imaginative ways? Hit the open road with friends, Ryan and Alana, and Duck® brand duct tape as they bring these unique stories to life in The All American Duck Tape® Road Trip video series: http://ducktaperoadtrip.com See what happens when Ryan and Alana roll up to Oakland, California to visit Lance, a duct tape engineer who makes solving complicated scientific problems simple and fun. A self-described “adult on the outside, child on the inside,” Lance is an unconventional educator who makes crafty contraptions out of everyday, household items like Duck Tape®. From catapults to geodesic domes and more, each project challenges conventional learning by teaching kids to develop a problem-solving mindset that can conquer anything that comes their way. Want to see more from Lance? His new book, Duct Tape Engineer, will show you how to design, sculpt, and build backpacks, kayaks, catapults, and queen-size beds out of duct tape in your own backyard. Get your own copy here: http://amzn.to/2kKACB3 DISCOVER MORE Meet the hosts, their bus, and see cool photos from their travels at http://ducktaperoadtrip.com THIS EPISODE (00:46) Meet the duct tape engineer and see how he uses everyday items to develop the next generation of innovators. (01:01) Learn about how the duct tape engineer uses everyday items to teach and inspire kids. (01:47) Watch as Ryan & Alana learn to make a dome using Duck Tape. (02:53) Students from the university stop by to help decorate the finished dome with their favorite Duck Tape® prints & colors. (03:15) Alana & Ryan are twinning now! OTHER EPISODES Don’t miss all of the other stops on the Duck Tape® Road Trip across America! Make sure to subscribe to our channel to stay updated on the latest episodes: http://duckbrand.co/duckbrand-youtube-sub August 4thBellingham, WA: Snowboarding at Mt. Baker August 11thPortland, OR: Puppets in Portland August 18thOakland, CA: The Duct Tape Engineer  August 25thIndianapolis, IN: LARPing at the Mittelmarch Olympics Sept. 1st – Chicago, IL: Queen of Tape Artist Sept. 8th – Cincinnati, OH: Duck Tape Sculpture Class SHARE YOUR DUCK TAPE STORY Have you used Duck Tape® in a creative or unique way? We’re giving away $5,000 in prizes to hear your story! Share how you’ve used Duck Tape® with us on Twitter or Instagram by using #DTRoadTrip to enter for a chance to win. (Learn more at http://ducktaperoadtrip/yourStory) CONNECT WITH US Facebook - http://www.facebook.com/ducktape Instagram - http://instagram.com/theduckbrand Twitter - http://twitter.com/theduckbrand Pinterest - http://www.pinterest.com/theduckbrand Google+ - https://plus.google.com/+ducktape SEE MORE FROM THE HOSTS Check out Alana and Ryan's personal YouTube channels: Alana: https://www.youtube.com/user/LoveAlanaChan Ryan: https://www.youtube.com/channel/UCZNoBaSZx9CqWRrUGfa6-pg
https://wn.com/Duck_Tape®_Road_Trip_The_Duct_Tape_Engineer
Civil Engineering trip Day 1

Civil Engineering trip Day 1

 • Order:
 • Duration: 4:25
 • Updated: 21 Apr 2015
 • views: 214
videos
20/04/2015
https://wn.com/Civil_Engineering_Trip_Day_1
Aeronautical Engineering BEng trip to Greece

Aeronautical Engineering BEng trip to Greece

 • Order:
 • Duration: 1:31
 • Updated: 22 Mar 2016
 • views: 1483
videos
Aeronautical Engineering Students take part in a study trip to Greece. They visit the premises of the Hellenic Aerospace Industry, where they are shown the complete life cycle of a typical aerospace industry project. The students then visited the neighbouring Tanagra Air Force Base to see the operational part of an aerospace project. Finally, to enhance student's cultural exposure, they visited Mikines (UNESCO world heritage monument) and Epidavros. For more information about studying BEng Aeronautical Engineering visit: http://courses.southwales.ac.uk/courses/568-beng-hons-aeronautical-engineering
https://wn.com/Aeronautical_Engineering_Beng_Trip_To_Greece
Lavasa Trip -Christ University Faculty of Engineering

Lavasa Trip -Christ University Faculty of Engineering

 • Order:
 • Duration: 2:01
 • Updated: 11 Mar 2017
 • views: 568
videos
🛶Lavasa 🍺Trip 🚵🏼Highlights🔥...🏊🏼#btechmech #friendshipforever#ChristUniversity#iphn7#5Dmarkiii
https://wn.com/Lavasa_Trip_Christ_University_Faculty_Of_Engineering
Civil Engineering UPM Geology Trip 2017

Civil Engineering UPM Geology Trip 2017

 • Order:
 • Duration: 4:31
 • Updated: 02 Apr 2017
 • views: 218
videos
Civil Engineering UPM Geology field trip Pulau Tioman 23-26 March 2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Song by Coldplay - Paradise Copyright Reserved EMI Records ©
https://wn.com/Civil_Engineering_Upm_Geology_Trip_2017
#mannequin - cs trip 2017 [ PA College of Engineering Mangalore ]

#mannequin - cs trip 2017 [ PA College of Engineering Mangalore ]

 • Order:
 • Duration: 3:10
 • Updated: 23 Mar 2017
 • views: 938
videos
14 batch CSE tour #csunited Thanks #foxyholidays
https://wn.com/Mannequin_Cs_Trip_2017_Pa_College_Of_Engineering_Mangalore
Engineering's Lockheed Martin Field Trip

Engineering's Lockheed Martin Field Trip

 • Order:
 • Duration: 1:26
 • Updated: 26 Jun 2016
 • views: 166
videos
https://wn.com/Engineering's_Lockheed_Martin_Field_Trip
Nonton F1 Sepang MALAYSIA | Civil Engineering Trip eps. 1

Nonton F1 Sepang MALAYSIA | Civil Engineering Trip eps. 1

 • Order:
 • Duration: 4:38
 • Updated: 10 Oct 2016
 • views: 117
videos
Trip yang diawali dengan niatan mendukung pembalap F1 satu2nya sepanjang masa dari Indonesia, Rio Haryanto.. Sayang, saat tiket F1, pesawat, hotel, semua udah kebeli, Rio kemakan riba.. ahahaaa nggak deng.. gara2 blom lunas bayar ke timnya akhirnya dia berhenti membalap di F1. Niatpun dialihkan untuk mendukung tim Jagonya Ayam di GP2. Tapi karena jagonya di jualan ayam doang, bukan di balapan, akhirnya kami niatkan perjalanan ini untuk menikmati perjalanan bagaimanapun perjalanannya.. tetoot.. mengulang kata perjalanan :) Hasilnya? seru banget! adrenalin terpacu maksimal.. bukan pas lg nonton balapan.. tp pas temen yg lg hamil ke toilet lebih dari 40 menit.. ditelpon ga bisa.. eh ternyata lama antri beli makan ga bilang2.. buahahahahaa... Lagu : Float - Indah Hari Ini
https://wn.com/Nonton_F1_Sepang_Malaysia_|_Civil_Engineering_Trip_Eps._1
DEEP Engineering Toronto Trip

DEEP Engineering Toronto Trip

 • Order:
 • Duration: 3:17
 • Updated: 27 Jul 2015
 • views: 70
videos https://wn.com/Deep_Engineering_Toronto_Trip
Engineering Ambassadors trip to San Diego!

Engineering Ambassadors trip to San Diego!

 • Order:
 • Duration: 3:35
 • Updated: 19 Mar 2013
 • views: 67
videos
ASME invited Engineering Ambassadors to speak at the 2013 ASME International ME Education Leadership Summit. Kathleen Prilutski and Lola Buonomo were selected to travel to San Diego to share with ASME the Engineering Ambassador program and mission. Here is a short video of our adventure on the other side of country.
https://wn.com/Engineering_Ambassadors_Trip_To_San_Diego
DCU Engineering Society Trip To BELGIUM

DCU Engineering Society Trip To BELGIUM

 • Order:
 • Duration: 5:34
 • Updated: 15 Feb 2014
 • views: 114
videos
https://wn.com/Dcu_Engineering_Society_Trip_To_Belgium
Civil Engineering Trip

Civil Engineering Trip

 • Order:
 • Duration: 1:41
 • Updated: 05 Oct 2008
 • views: 315
videos
Tour to Bagmati Irrigation Project, Karmaiya, Nepal
https://wn.com/Civil_Engineering_Trip
Taking A Trip Down Memory Lane || Visiting Our Engineering College

Taking A Trip Down Memory Lane || Visiting Our Engineering College

 • Order:
 • Duration: 5:25
 • Updated: 02 Jul 2017
 • views: 154
videos
☾ ☾ ☾ ☾ ☾ ☾ ☾ ☾ ☾ ☾ ☾ ☾ ☾ ☾ ☾ ☾ ☾ ☾ ☾ ☾ ☾ ☾ ☾ ☾ ☾ Hey guys, I hope you enjoyed the video! give this video a thumbs up if you liked it and subscribe for more! its freee! Connect with me → Instagram https://www.instagram.com/gowrivation/ (@gowirivation) → Snapchat https://www.snapchat.com/add/gaurrag (@gaurrag) → Twitter (@gaurrag) music by Soul (Vlog Music) by Dj Quads https://soundcloud.com/aka-dj-quads Music provided by Audio Library Running by Dj Quads https://soundcloud.com/aka-dj-quads Music provided by Audio Library ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽
https://wn.com/Taking_A_Trip_Down_Memory_Lane_||_Visiting_Our_Engineering_College
Ngee Ann Polytechnic (N43 Electrical Engineering) - EBM Malaysia Class Trip 2017

Ngee Ann Polytechnic (N43 Electrical Engineering) - EBM Malaysia Class Trip 2017

 • Order:
 • Duration: 2:55
 • Updated: 07 May 2017
 • views: 47
videos
From everyday conveniences such as robotic vacuum cleaners, mobile phones, computers and electric cars to industrial technologies such as power distribution, medical instruments and manufacturing, electrical engineers are practically needed everywhere. So if you want to be grounded in one of the most fundamental and flexible engineering fields, the Diploma in Electrical Engineering of Ngee Ann Polytechnic (NP) will be a wise choice.
https://wn.com/Ngee_Ann_Polytechnic_(N43_Electrical_Engineering)_Ebm_Malaysia_Class_Trip_2017
Mechanical Engineering Nicaragua Trip – Summer 2017

Mechanical Engineering Nicaragua Trip – Summer 2017

 • Order:
 • Duration: 2:17
 • Updated: 07 Sep 2017
 • views: 131
videos
Students in ME senior lecturer Gloria Starns’ Field Engineering: Human-Centered Designed Concepts course (ME:402X) traveled to Nicaragua in the summer of 2017 where they worked with the non-profit Emerging Opportunities for Sustainability (founded by ME graduate Wes Meier) to develop inexpensive, environmentally-friendly stoves. ME sophomore Marisa Dizonno discusses her experience.
https://wn.com/Mechanical_Engineering_Nicaragua_Trip_–_Summer_2017
GOA TRIP shot on Go pro - Chemical Department AJCE (2015-19)

GOA TRIP shot on Go pro - Chemical Department AJCE (2015-19)

 • Order:
 • Duration: 6:13
 • Updated: 12 Oct 2017
 • views: 1479
videos
GOA-DANDELI Industrial visit of chemical branch of Amaljyothi College Of Engineering (2015-2019)
https://wn.com/Goa_Trip_Shot_On_Go_Pro_Chemical_Department_Ajce_(2015_19)
UJ School Electrical Engineering Gwakwani trip 2 - Interviews

UJ School Electrical Engineering Gwakwani trip 2 - Interviews

 • Order:
 • Duration: 4:10
 • Updated: 01 Aug 2016
 • views: 146
videos
https://wn.com/Uj_School_Electrical_Engineering_Gwakwani_Trip_2_Interviews
Hanthana sihinaya (2019 Batch Trip) - Srimal Wijesinghe Engineering Technology

Hanthana sihinaya (2019 Batch Trip) - Srimal Wijesinghe Engineering Technology

 • Order:
 • Duration: 9:08
 • Updated: 05 Nov 2017
 • views: 243
videos
Hanthana sihinaya (2019 Batch Trip) - Srimal Wijesinghe Engineering Technology
https://wn.com/Hanthana_Sihinaya_(2019_Batch_Trip)_Srimal_Wijesinghe_Engineering_Technology
Engineering Challenge Winners 2016 Trip to Williams

Engineering Challenge Winners 2016 Trip to Williams

 • Order:
 • Duration: 1:45
 • Updated: 17 Feb 2017
 • views: 175
videos
Here are all the winners from around the world from our 2016 Engineering Challenge at the Williams Factory in the UK
https://wn.com/Engineering_Challenge_Winners_2016_Trip_To_Williams
This is Michigan Engineering

This is Michigan Engineering

 • Order:
 • Duration: 3:46
 • Updated: 22 Dec 2011
 • views: 52246
videos
Want to know what Michigan Engineering is all about? Watch this quick video to get a hint. Shot on North and Central campuses, the video includes both diags and a trip down to the stadium. If you're an alum or a student or have visited campus, see how many locations you recognize. Let us know what you think we left out — we may work it into a future version. Go Blue! (Note: The credits for this video should indicate that "Joanna Millunchick" participated -- her name was presented incorrectly in the video).
https://wn.com/This_Is_Michigan_Engineering
First Trip of Tajmahal Holidays @ Mes College Of Engineering

First Trip of Tajmahal Holidays @ Mes College Of Engineering

 • Order:
 • Duration: 1:32
 • Updated: 02 Aug 2017
 • views: 1488
videos
https://wn.com/First_Trip_Of_Tajmahal_Holidays_Mes_College_Of_Engineering
Coastal Engineering Field Trip Video Blog - Arjun Sharma

Coastal Engineering Field Trip Video Blog - Arjun Sharma

 • Order:
 • Duration: 8:19
 • Updated: 08 Mar 2017
 • views: 45
videos
A video blog on my findings from a field trip to the South Coast of England as part of my coursework for my Coastal Engineering module. This is done in recognition of my MSc Civil Engineering studies. Copyright: I do not own any of the music published in this video. All audio used in this video is royalty free and no copyright infringement was intended.
https://wn.com/Coastal_Engineering_Field_Trip_Video_Blog_Arjun_Sharma